Online collections

collections.quest

Preußen 1/2 Silbergroschen

1/2 Silbergroschen (1821-1840)

Material: Silber (.222)
Durchmesser: 14 mm
Gewicht: 1,096 g
Kante: Glatt
Vorderseite: Kopf rechts
Umgekehrt: Stückelung, Datum
Referenz: KM# 409, J. 55

Preußen 1/2 Silbergroschen obverse
Preußen 1/2 Silbergroschen reverse
JahrMinzeMünzprägung
1821A-
1822A-
1823A-
1824A-
1824D-
1825A-
1825D-
1826A-
1826D-
1827A-
1828A-
1828D-
1829A-
1830A-
1831A-
1832A-
1833A-
1834A-
1835A-
1836A-
1837A-
1838A-
1839A-
1840A-

1/2 Silbergroschen (1841-1852)

Material: Silber (.222)
Durchmesser: 14 mm
Gewicht: 1,096 g
Kante: Glatt
Vorderseite: Kopf rechts
Umgekehrt: Stückelung, Datum
Referenz: KM# 434, J. 65

Preußen 1/2 Silbergroschen obverse
Preußen 1/2 Silbergroschen reverse
JahrMinzeMünzprägung
1841A-
1842A-
1843A-
1844A-
1845A-
1846A-
1847A-
1848A-
1849A-
1850A-
1851A-
1852A-

1/2 Silbergroschen (1853-1860)

Material: Silber (.200)
Durchmesser: 14 mm
Gewicht: 1,098 g
Kante: Glatt
Vorderseite: Kopf rechts
Umgekehrt: Stückelung, Datum
Referenz: KM# 461, J. 76

Preußen 1/2 Silbergroschen obverse
Preußen 1/2 Silbergroschen reverse
JahrMinzeMünzprägung
1853A-
1854A-
1855A-
1856A-
1858A-
1860A-

1/2 Silbergroschen (1861-1873)

Material: Silber (.200)
Durchmesser: 14 mm
Gewicht: 1,098 g
Kante: Glatt
Vorderseite: Kopf rechts
Umgekehrt: Stückelung, Datum
Referenz: KM# 484, J. 88

Preußen 1/2 Silbergroschen obverse
Preußen 1/2 Silbergroschen reverse
JahrMinzeMünzprägung
1861A-
1862A-
1863A-
1864A-
1865A-
1866A-
1866B-
1867A-
1867B-
1867C-
1868A-
1868B-
1868C-
1869A-
1869B-
1870A-
1870B-
1871A-
1871B-
1872A-
1872B-
1872C-
1873B-